Båsen

Et af den professionelle musikverdens store problemer er de labels, som automatisk bliver tilskrevet de forskellige genrer, forskellige instrumenter osv. Hvis det sådan bliver sat i bås, hæmmer det den kreative udvikling, og det gør også at opmærksomheden deles, og nogle ting måske helt sættes ud på et sidespor og glemmes.

Jeg har gennem store erfaringer med den moderne klassiske musik og gennem mine mange venskaber med avantgardistiske jazzmusikere, lært at se musikken, som den helhed den er. Der er ingen bås at sætte musikken i. Rytmisk eller klassisk – vi arbejder forskelligt med tingene, men musikken, udtrykket og målet er det samme.

Jeg har derfor indledt adskillige samarbejder med disse såkaldte rytmiske musikere; vi beriger hinanden, tager det bedste fra hverandre og skaber dermed grænseløs musik, som kun er styret af et fælles ønske om, at formidle budskabet om den gode musik.