Musikforum Frederiksberg – Minifestival


Begivenhedsdetaljer


Musikforum Frederiksberg afholder minifestival i KU:BE på Frederiksberg. Mere info følger

Duo1702 underholder kl. 17.30 og kl. 19.