Jens Baggesen ǀ Labyrinten – en rejse i ord, toner og billeder

Jens Baggesen ǀ Labyrinten – en rejse i ord, toner og billeder

Formål:

–          At lave et helstøbt kunstnerisk udtryk, hvor musik, litteratur, dramatik og historie samles i dialog med video-animationer.
–          At omsætte Jens Baggesens bog, rejsebeskrivelsen ”Labyrinten”, i en form for ”Gesamtkunstwerk”, hvor udvalgte steder fra bogen performes i samklang med musik fra tiden.
–          At præsentere en af Danmarks store forfattere for et nutidigt publikum i Danmark og Tyskland. Baggesen var kendt og anerkendt i Tyskland, ligesom han også digtede og udgav adskillige titler på tysk.
–          At lave en både national og international branding af Jens Baggesens ”Labyrinten” – et af det 18. århundredes mest originale prosaværker.

2014 er 250-året for Jens Baggesens fødsel, hvilket giver en enestående anledning til at fejre digteren og sætte fokus på hans store litterære virke, i hhv. Danmark og i Tyskland.

I 1789 begav Jens Baggesen sig ud på en rejse gennem Tyskland, som han et par år senere omsatte til rejsebeskrivelsen: ”Labyrinten” (1792-93). Til forskel fra tidens mange rejseromaner skrev Jens Baggesen ikke en ”turistfører” over de områder, byer og egne han besøgte, men var derimod interesseret i at skildre sin egen påvirkning og udvikling – menneskene og stederne omkring sig. Det blev således det første danske værk, hvor et moderne jeg søger sig selv, skrevet i grænsespringende følsom moderne prosa.

Tanken med vores fortolkning af ”Labyrinten” er, at give den mere end 200 år gamle rejsebeskrivelse nyt liv – ikke blot ved at udvalgte dele af teksten bliver fortolket af en skuespiller, men også ved at inkludere en auditiv dimension, samt ved at spille den musik, som Baggesen kan have hørt på sin labyrintiske færd gennem Tyskland.

Rejsen starter i København, hvor der vil blive præsenteret dansk musik af bl.a. Morten Ræhs, for derefter at fortsætte sydpå til Det Baltiske Hav, Kiel, Lübeck mod Hamborg til lyden af ”Hamburger Bach” (Carl Philip Emanuel Bach). Videre til Celle, hvor Caroline Mathilde tidligere havde siddet i landsforvisning – her mindet ved lyden af en arie fra en Sarti-opera (komponisten Sarti, som Baggesen faktisk selv nævner i bogen, arbejdede ved det danske hof mens Caroline Mathilde var dronning). Mod Hannover til toner af Haydn – Pyrmont, Göttingen, Kassel, Frankfurt til sange af Martini og derefter Mannheim, hvor ”Mannheimer-skolen” var et af de vigtigste centre for musikalsk dannelse med fyrtårne som Holzbauer og Cannabich. Derefter mod Heidelberg, Karlsruhe og endelig til det storslåede Strassburg, hvor Den Franske Revolutions sejrshymne, Marseillaisen, blev komponeret netop i de år.

Musikken bruges således som ”underlægningsmusik”, stemningsskaber, historiefortæller og ”koncertmusik”. De medvirkende består af sopranen Margrethe Ingemann, som i særdeleshed høster stor ros for sin dedikation og evne for at synge tidlig musik; organist, cembalist og orgelformidlings-pionér Katrine I. Kristiansen, samt undertegnede – prisvindende blokfløjtenist og initiativtager til dette projekt.

Derudover tilføjes en visuel dimension – videoanimation, der tilfører et moderne, men samtidig klassisk historisk perspektiv, der binder hele udtrykket sammen. Den prisvindende instruktør og animator Jeanette Nørgaard står således for videoanimationen.

Skuespiller, teaterleder, iscenesætter og sanger, Christian Steffensen, som udover et omfangsrigt skuespillervirke, har gjort sig bemærket som en visionær initiativtager til talrige projekter og kulturbegivenheder, modtog i 2013 både H. C. Andersen-prisen i Odense samt H. C. Andersen-Samfundets medalje og pris i København. Begge udmærkelser er begrundet i hans indsigtsfulde og kunstneriske formidling af H. C. Andersens værk på hhv. dansk, tysk og engelsk. Steffensen medvirker på nærværende projekt som skuespiller, men også som projektudvikler, tilrettelægger og iscenesætter sammen med Louise Hjorth.

Louise Hjorth er klassisk uddannet blokfløjtenist fra Danmark og London, hvor hendes store fokus på crossover-projekter har ført til adskillige samarbejder med komponister (bl.a. Fuzzy og den engelske Louis d´Heudieres), jazz- og elektroniske musikere – og nu også med litteratur og performance. I 2013 modtog hun et af Léonie Sonnings Musikfonds talentpriser samt Statens Kunstråds støtteordning ”Den unge Elite” på 250.000 kr.

Det kunstneriske sigte er, at give et unikt indblik i Baggesens geniale livfulde fremstilling af den ydre såvel som indre rejse; tidens politik, livsfilosofi, historie og litteratur, formidlet gennem musik, dramatik og visuelle effekter, der til sammen giver en helstøbt oplevelse, og taler til alle sanser.

Jens Baggesen var kendt og anerkendt i Tyskland, idet han tillige digtede og skrev på tysk. For at sætte fokus på denne stærke forbindelse og ønsket om også at formidle Baggesen i nutidens Tyskland, er det indlysende at få oversat de udvalgte tekstafsnit til tysk, så vi også kan tilbyde opsætningen til et tysksproget publikum. Monika Wesemann, der har oversat bl.a. Villy Sørensen, Paul Vad og Peter Høeg til tysk og har samarbejdet med Samfundet til Udgivelse af dansk musik, dacapo, DR og Det Kgl. Bibliotek, kommer til at stå for oversættelsen.

”Labyrinten – en rejse i ord, musik og billeder” bliver til i samråd med lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Henrik Blicher, der netop er ved at lægge sidste hånd på en kritisk og kommenteret udgave af ”Labyrinten”, som udkommer gennem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Gennem Henrik Blicher har vi fået kontakt til Heinrich Detering, professor i tysk og dansk litteratur ved universitetet i Göttingen. Disse betydningsfulde og kulturbærende kontakter bidrager til at åbne for spændende og perspektivrige samarbejder i Tyskland.

Med denne nytolkning af Labyrinten er det vores overbevisning, at et af 1700-tallets litterære mesterværker vil kunne få et nutidigt publikum i tale og vække interesse og nysgerrighed. Med opførelser i Danmark og Tyskland kan ”Labyrinten – en rejse i ord, musik og billeder” være med til at bidrage til at synliggøre og brande dansk litteratur, kulturhistorie og musik.

Projektet har premiere i 2015.