Debatrække om kunstens værdi og rolle på Det Kgl. Teater


Begivenhedsdetaljer


Debatrække om kunstens værdi og rolle.

Med debatrækken Ej blot til Lyst ønsker Det Kongelige Teater at sætte fokus på kunstens værdi og rolle i samfundet. Aktuelle og eviggyldige temaer vil blive belyst og udfordret af spændende fagfolk, der sammen med en skarpsleben moderator sætter rammerne for livlig snak, videndeling, inspiration og hyggeligt netværk. Hér må der gerne være højt til loftet, store forventninger og korte lunter og alle er velkomne til at bidrage til debatten.

Kunst og dannelse

Fredag den 28. november kl. 16-18
Denne debat er kurateret af Sacre
Vi synes at være på vej mod et materialistisk, åndløst og teknokratistyret samfund, der i alvorlig grad truer samfundets fremtidige sammenhængskraft. Et af svarene mod denne udvikling er en ny forståelse af dannelsesbegrebet – eller måske gendannelse. Dannelse kommer gennem menneskers evige stræben efter utopier og kreative søgen efter det gode, det skønne, det retfærdige, og efter variation og foranderlighed. Hvordan får vi kunsten ind som dannelse i hverdagen, så den enkelte kan overskride egne begrænsninger og får mod til at skabe nyt?

Panel:

Preben Melander – Professor ved CBS og initiativtager til SACRE.
Carl Christian Ebbesen – Kulturborgmester i København.
Michael Brammer – billedkunstner, kendt for sit kontroversielle samarbejde med Volvo og sine udstoppede hundehvalpe.
Cecilie Waagner Falkenstrøm – Ph.d. ved CBS, kunstner, fremtidsforsker og foredragsholder om fremtidens lederskab og udviklingspotentialer.
Jeanette Sjøberg – Danmarks Lærerforenings Hovedbestyrelse.
Moderator: Niller Wischmann, iværksætter, direktør for Wischmann Innovation.
Musikalske provokationer: Fløjtenist Louise Hjorth.

SACRE er et åbent tværgående netværk, der arbejder med at skabe nye relationer og samspil mellem kunstens udøvere, kulturlivets institutioner og forskningsmiljøer indenfor kunst, kultur, humaniora og samfundsfag.

Deltagelse: Det er gratis at deltage i debatten, men hvis du vil sikre dig adgang kan du bestille en pladsbillet på http://kglteater.dk/det-sker/forestillinger/sason-2014-2015/gratis/gamle-scene/ej-blot-til-lyst